Thumbnail Iron Moth
Pokedex Number # 994
Generation 9
Type Fire Fire  Poison Poison 
Name
Set
Rarity
Price
Trend
Iron Moth - 028/182 Iron Moth 028 182 Iron Moth 028 182 Paradox Rift Rare $0.10 -91.38%
Iron Moth - 187/182 Iron Moth 187 182 Iron Moth 187 182 Paradox Rift Illustration Rare $4.70 -34.99%
Iron Moth - 028/182

Iron Moth 028 182
Paradox Rift
$0.10 — -91.38%

Iron Moth - 187/182

Iron Moth 187 182
Paradox Rift
$4.70 — -34.99%