Thumbnail Iron Moth
Pokedex Number # 994
Generation 9
Type Fire Fire  Poison Poison 
Name
Set
Rarity
Price
Trend
Iron Moth - 028/182 Iron Moth 028 182 Iron Moth 028 182 Paradox Rift Rare $0.08 -93.10%
Iron Moth - 187/182 Iron Moth 187 182 Iron Moth 187 182 Paradox Rift Illustration Rare $3.85 -46.75%
Iron Moth - 028/182

Iron Moth 028 182
Paradox Rift
$0.08 — -93.10%

Iron Moth - 187/182

Iron Moth 187 182
Paradox Rift
$3.85 — -46.75%