Thumbnail Grafaiai
Pokedex Number # 945
Generation 9
Type Poison Poison  Normal Normal 
Name
Set
Rarity
Price
Trend
Grafaiai Grafaiai Grafaiai Paldea Evolved Uncommon $0.04 -92.59%
Grafaiai - 223/193 Grafaiai 223 193 Grafaiai 223 193 Paldea Evolved Illustration Rare $4.36 38.41%
Grafaiai

Grafaiai
Paldea Evolved
$0.04 — -92.59%

Grafaiai - 223/193

Grafaiai 223 193
Paldea Evolved
$4.36 — 38.41%