Thumbnail Dachsbun
Pokedex Number # 927
Generation 9
Type Fairy Fairy 
Name
Set
Rarity
Price
Trend
Dachsbun - 099/198 Dachsbun 099 198 Dachsbun 099 198 Scarlet & Violet Base Set Uncommon $0.19 -78.65%