Thumbnail Fezandipiti
Pokedex Number # 1016
Generation 9
Type Poison Poison  Fairy Fairy 
Name
Set
Rarity
Price
Trend
Fezandipiti Fezandipiti Fezandipiti Twilight Masquerade Rare $0.17 -15.00%
Fezandipiti

Fezandipiti
Twilight Masquerade
$0.17 — -15.00%